Donorbørn & transnationalt adopterede mangler stadig grundlæggende menneskerettigheder!

Institut for Menneskerettigheder har udgivet en større rapport om “Donorbørns ret til identitet”. Rapportens indhold konkluderer at donorbørn har ret til identitet – herunder kende til informationer om deres biologiske ophav. Dette er Donorbørns Vilkår enige i og Adoptionspolitisk Forum kan konstatere at hvis denne ret gælder donorbørn bør den også omfatte adopterede, da princippet er det samme.


Af: Adoptionspolitisk Forum

[faktaboks id=”9416″]
Danmark mangler stadig at sikre grundlæggende menneskerettigheder for både donorbørn som adopterede og herunder oplysninger om personlig identitet, men også om oprindelige forældres identitet.
Foreningen Donorbørns Vilkår og Adoptionspolitisk Forum arbejder for en anerkendelse af barnets ret til at kende sit fulde biologiske ophav.

“…en styrkelse af donorbørns rettigheder kan være nødvendig, hvis Danmark vil være sikker på, at lovgivning og praksis lever op til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 om, at staten skal respektere barnets ret til dets identitet, herunder familieforhold, og skal hjælpe med genopretning, hvis barnet ulovligt er blevet berøvet en del af sin identitet.(“Donorbørns ret til identitet” side 22)

Det er interessant at læse, at rapporten refererer direkte til adopteredes kamp for information om personlig identitet,” siger Yong Sun Gullach, forperson for Adoptionspolitisk Forum “når sandheden er, at vi stadig ikke hverken juridisk eller reelt er sikret mod forfalskninger og uetiske processer. Adopteredes kamp er en direkte vidnesbyrd om den pris, der betales for Danmarks familiedannelser, men hvor ingen anerkender den pris, de adopterede betaler.”

[faktaboks id=”9354″] Børn har rettigheder som selvstændige individer, og selvom forældrene har ansvar for omsorg og opdragelse af barnet, skal stat og myndigheder sikre, at barnets perspektiv indarbejdes i alle forhold og initiativer, der vedrører børn, står der i rapporten.

Forpersonen for Donorbørns Vilkår Bodil Skov kan langt fra genkende, at staten lever op til denne forpligtelse: “Der er uhyggeligt mange problematikker forbundet med hele donorindustrien, hvor det kan undre mig, at der ikke er en villighed til en bedre sikring af donorbørns rettigheder – hvilket nemt kunne ske gennem opgivelsen af anonym donation samt en langt strengere kontrol med hvor meget sæd, der kan distribueres ikke bare i Danmark men internationalt.

Vi er mange der går med en konstant frygt for uvidende at komme til at danne par med en evt. halvsøskende. Som person med donorophav kan vi have over 100 donorhalvsøskende, der ikke føres et nationalt register over. Vi har et kæmpebehov for et register, hvor vi kan få fuld adgang om informationer om hinanden”

Ethvert barn har egne, individuelle rettigheder, der skal vurderes selvstændigt og indarbejdes bevidst i al lovgivning, der vedrører børn. Barnets rettigheder kan ikke indordnes under forældrenes. I denne sammenhæng må staten specifikt sikre at respekten for og beskyttelse af barnets ret til identitet kan sikres med udgangspunkt i, hvad der er barnets tarv og interesser.

Dette er en af nøglekonklusionerne i Institut for Menneskerettigheders rapport. Adoptionspolitisk Forum og Donorbørns Vilkår kræver både på adoptions og donorområdet, at staten reagerer og implementerer rapportens anbefalinger.

Læs rapporten her